Být sám sebou, být otevřený a upřímný, jednat podle svých hodnot a rozhodovat se podle nich, aniž bychom se neustále snažili přizpůsobovat se očekáváním nebo normám okolního prostředí. Od počátku naší existence jsme vystaveni řadě vlivů, které ovlivňují tvorbu našich hodnot. Nejprve rodina, kde absorbujeme pravidla a přesvědčení, která utvářejí náš charakter, po ní následuje škola a vrstevníci, společnost, která nám vštěpuje normy a očekávání.

 

Co ale dělat, když se vaše hodnoty neslučují s hodnotami vašeho blízkého okolí?

Ivo vyrůstal v prostředí, kde pro oba rodiče byla nejdůležitější rodina. Zahrnuli ho láskou a péčí, poskytli mu jistotu a bezpečí. Očekávalo se tedy, že jakmile dokončí vysokou a najde si zaměstnání, poohlédne se po partnerce a založí rodinu. Pak scénář práce, domů, rodina. Před otázkami rodičů, kdy už se konečně ožení a oni si budou moci užívat vnoučata, kličkoval a uhýbal. Po každé návštěvě rodičů se cítil unavený, bez energie, cítil roztrpčení, nelibost, někdy i vztek, bylo mu líto, že se z těch chvilek u rodičů vytratila pohoda.

Trápil se výčitkami, pochyboval sám o sobě, měl pocit viny, protože se mu zatím nechtělo zakládat rodinu a usadit se.
Lákalo ho cestování. Toužil po objevování různých koutů světa, poznávání nových kultur, chtěl zkoušet různé věci, chtěl zažívat vzrušení a uspokojení. Někteří lidé potřebují dobrodružství jako koření svého života, protože to dělá jejich život zajímavým a zažívají mnoho nových a vzrušujících věcí. Každý to má jinak. Každý potřebuje něco jiného pro pocit naplnění a štěstí.

 

Co jsou vaše hodnoty?

Ivo si nakonec uvědomil, že touží po něčem jiném, než jeho rodina, a že chce žít jinak. Našel nakonec odvahu přiznat, že chce v životě variabilitu, dobrodružství, pracovat v různých zemích, cestovat a poznávat svět.

Někdo má ve svých hodnotách jasno a následuje je, někdo své hodnoty pojmenovat neumí. Náš hodnotový systém představuje přesvědčení a principy, které určují, co považujeme za důležité, co je morálně správné, a jak bychom se měli chovat. Část hodnotového systému je zakotvena v našem podvědomí, protože jsme jej absorbovali během našeho vývoje. Nemusí být proto zřejmý, zejména když máme silně zakořeněná přesvědčení z rodiny.

Pokud ignorujeme, nebo zanedbáváme svůj hodnotový systém, cítíme nespokojenost, frustraci, smutek, podrážděnost, prázdnotu, nenaplnění. Když člověk nežije v souladu s tím, co pro něj skutečně má význam, začíná ztrácet smysl a barvu vlastní existence.
Hluboko uvnitř se probouzí pocit, že něco chybí. Srdce tichounce volá po autenticitě a pravdě. Člověk se stává cizincem ve vlastním životě a vlastní neuspokojení se začíná promítat do vztahů, práce a celkové životní pohody.

Cesta ke štěstí a harmonii v životě začíná zmapováním svých hodnot a odvahou a odhodláním jít svou vlastní cestou, i když to nebude v souladu s ostatními. Je důležité naslouchat svému vnitřnímu hlasu a hledat to, co je pro vás důležité, bez čeho si svůj život neumíte představit, co vám dává smysl.

Když znáte svoje hodnoty a jste jim věrní, ovlivní to všechna vaše rozhodnutí, váš život, vaše vztahy, váš pocit smyslu v životě, vaše hranice, které si umíte stanovit a udržet, volíte si, co v životě chcete mít a s kým se vaše cesty rozejdou. Stáváte se samým sebou, a to je první krok na cestě k vytváření harmonie a rovnováhy v životě.

Jak může koučování pomoci v takové situaci?

  • Umožní vám důkladnou sebereflexi
  • Uděláte si jasno ve svých hodnotách
  • Stanovíte si, které jsou pro vás nejdůležitější
  • Vytvoříte si strategii, jak si své hodnoty začlenit do života
  • Uvědomíte si případné bariéry a spolu s koučem hledáte způsoby, jak je překonat
  • Objevíte svou vnitřní motivaci
  • Snadněji se budete rozhodovat co a jak dělat
  • Získáte podporu v celém tomto procesu
  • Budete vést smysluplnější a autentičtější život
  • Uděláte 1. krok k vytváření harmonie a rovnováhy ve svém životě

Nemusíte na to být sám/sama, ráda vám poskytnu podporu a společně objevíme cestu k harmonii, klidu a úspěchu.