Přemýšlíte občas, co se vám povedlo, z čeho jste měli radost, za co byste se pochválili a co byste na sobě ocenili? Možná si říkáte, že chcete jíst zdravěji, méně pracovat a více odpočívat, začít se věnovat svým koníčkům, mít více času na své blízké nebo přátele, ale je to prostě fofr a až bude jednou čas, tak se to určitě změní, až jednou, až jednou, až jednou… a každý den aktualizujete svůj seznam úkolů na den nebo týden a to, co jste dnes nestihli, opakovaně přesouváte na „zítra“.

Jde vůbec rovnováhu vytvořit a udržovat?

Jak z takového kola ven? Jak si vyladit život do harmonie a jak si rovnováhu v životě udržovat? A jde to vůbec? I kdybychom se sebevíc snažili, trvalou rovnováhu v životě nedokážeme vytvořit jedním mávnutím proutku. Život je dynamický, překvapuje nečekanými menšími či většími zvraty, vystavuje nás neustále novým situacím a výzvám, jako jsou např. změna nebo ztráta zaměstnání, narození dítěte, stěhování, zdravotní problémy někoho v rodině, dospívající děti, které si chtějí prosadit svůj názor, …

Nastavení naší mysli

Možná máte někdy pocit, že spíše „hasíte“ vznikající požár nebo „zachraňujete“ a děláte, co se dá, místo abyste byli aktivním tvůrcem svého života. Pravda je, že tím, jak se vyvíjíme a zrajeme, mění se naše role, které zastáváme v rodině, společnosti nebo v práci, mění se i naše priority, to, co je pro nás důležité, a čemu udělujeme pozornost. To, jak žijeme, je odrazem našeho nastavení mysli.

V každé životní etapě máme jiné priority. Různé oblasti života, jako je práce, rodina, zdraví nebo osobní rozvoj, mohou vyžadovat různou míru pozornosti v různých fázích života. Jinak fungujeme jako rodič, když jsou děti malé a vyžadují neustálou pozornost, a jinak když potřebují být se svými kamarády a rodiče vnímají jako někoho, kdo je omezuje v jejich samostatnosti.

Co je tedy tím klíčem k nastavení rovnováhy v životě?

Každý jsme jedinečný, každý máme jiné zkušenosti, jiné silné stránky, jiná přesvědčení, vyrůstali jsme v jiném rodinném prostředí, pro každého z nás je důležité něco jiného, a proto má každý z nás svou vlastní cestu k rovnováze a šťastnému životu. Jeden univerzální recept pro všechny neexistuje. Rovnováha není statický stav ale proces neustálého tvoření.

Často se nutíme do něčeho, co si myslíme, že je správné, protože nám rodiče nebo škola vštěpovali svoje názory, hodnoty a přesvědčení, které jsme přijali za pravdu a uvěřili jsme, že tak to má být. Žijeme tak život podle představ někoho jiného, ne podle sebe. Když víme, co je pro nás skutečně důležité, můžeme lépe rozhodovat, kam investovat svůj čas a energii. Říkat „NE“ a hlídat si své hranice a nesnažit se za každou cenu vyhovět druhým, prostě uvědomovat si, co nás skutečně naplňuje a co nás spíše vyčerpává.

Jsme naučení plnit povinnosti, očekávání a potřeby ostatních. Ale musíme to umět vyvážit tím, že si naplňujeme svoje přání a touhy.

Každého z nás baví a naplňují jiné věci. Zamyslete se nad tím, co je pro vás opravdu důležité, jaké jsou vaše hodnoty, co v životě chcete zažívat, z čeho se chcete radovat, s kým chcete být, co potřebujete ke spokojenosti a radosti, nebo co v životě nechcete, koho nechcete potkávat.

Jednoduše řečeno, co jsou vaše hodnoty a vaše priority a vaše potřeby. Kým chcete být a kým už být nechcete. Pak teprve můžete začít zkoumat, na co chcete zaměřit více pozornosti, a co už tolik vaší pozornosti nepotřebuje. Zkrátka, co potřebujete, abyste byli sami sebou.

Je důležité být trpělivý sám k sobě a nečekat dokonalost. Malé kroky směrem k vyváženému životu mohou mít velký dopad. Je to cesta objevování sebe sama a uvědomění si toho, co nás skutečně naplňuje a dělá šťastnými.

A jak to máte vy? Co je důležité pro Vás, co Vás baví? Kolik času věnujete sami sobě? Nebo co / kdo vám v tom brání?